HOMETHUIS IN OMGEVINGSRECHTREFERENTIES EN CVCONTACT
   
Thuis in omgevingsrecht
De verschillende vormen van dienstverlening die
Verouden Advies/ Omgevingsadvies biedt, zijn de volgende:

Projectbegeleiding
Coördinatie
Bestemmingsplanprocedures
Omgevingsvergunningprocedures
Handhaving
Planschadebeoordeling en risicoanalyse
Bezwaar, beroep en hoger beroep
Bestuursrechtelijke advisering
Geven van cursussen